Terénní úpravy
Frýdek-Místek a Ostrava

Terénní a zemní práce provádíme kolovým nakládačem UNC Locust 750, pásovým rypadlem zn. KUBOTA, KOBELCO, kolovým rypadlem zn. LIBHER.

  • bagrování základů pro rodinné domky , haly a sklady
  • výkopové a zahrnovací práce pro inženýrské sítě
  • bagrování jímek a kanalizací
  • bagrování bazénů
  • úpravy terénů před stavbou a po dokončení demolice nebo stavby
  • přistavení kontejneru a odvoz zeminy nebo sutě na skládku